cell

شرکت بازیسازی cell

cell

شرکت بازیسازی cell

cell

با سلام

در اینده نچندان دور قصد دارم
بازی هایی رو ک میسازم در اینجا توضیح بدم
ایده زیاد دارم و قصد دارم بازی هایی سرگرم کننده بسازم
فعلا همین

the writer
Top content
رشته ام معماری هست  

و خیلی به  تجربه چیز های جدید و دانستن  علاقه دارم و در کل یک تازه کار در صنعت ساخت بازی هستم
امیدوارم  کارهایی که انجام میدم  مفید و قابل توجه باشند و اگر قرار هست  خوب نباشند بهتر که نباشند  :)

زیاد پر گویی نمی کنم  امید وارم فرد  مفیدی باشم